UrbanRail.Net > Europe > Moscow Metro

Line 1 - Line 2 - Line 3 - Line 4 - Line 5 - Line 6 - Line 7 - Line 8 - Line 9 - Line 10 - Line 11 - Line 12

Line 15 - Nekrasovskaya

Lefortovo

Aviamotornaya

Nizhegorodskaya

Stakhanovskaya

Okskaya

Yugo-Vostochnaya

Kosino

Moscow Metro Nekrasovskaya

Ulitsa Dmitriyevaskogo

Moscow Metro Nekrasovskaya

Moscow Metro Nekrasovskaya

Lukhmanovskaya

Moscow Metro Nekrasovskaya

Moscow Metro Nekrasovskaya

Nekrasovka

Moscow Metro Nekrasovskaya


03 June 2019: Kosino - Nekrasovka (5.3 km)
27 Mar 2020: Kosino - Lefortovo (14.4 km)

 


Line 1 - Line 2 - Line 3 - Line 4 - Line 5 - Line 6 - Line 7 - Line 8 - Line 9 - Line 10 - Line 11 - Line 12


UrbanRail.Net > Europe > Moscow Metro