Moscow Metro > Line 2 [Zamoskvoretskaya]

MAYAKOVSKAYA

Opened on 11/09/1938 - Photos © Boris Kogut

Mayakovskaya

Mayakovskaya

Mayakovskaya

Mayakovskaya

 

 

Moscow Metro > Line 2 [Zamoskvoretskaya]

 

2008 © UrbanRail.Net (Robert Schwandl)